Administratorem Pani/Pana danych jest Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. Grabskiego 48, KRS: 0000380594 (dalej: LDM).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
kontaktu z Panią/Panem w przypadku organizowania przez LDM przyszłych rekrutacji – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na taki kontakt oraz w związku z wyrażeniem takiej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).
Dane będą przetwarzane w tym przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń mających związek z prowadzoną rekrutacją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes LDM w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń), do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach lub uniemożliwić ocenę predyspozycji kandydata do objęcia określonego stanowiska.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom współpracującym z LDM w zakresie świadczenia usług, w tym usług z zakresu wsparcia IT, wsparcia procesów rekrutacyjnych oraz obsługi kadrowo-księgowej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, pocztowe, kurierskie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie jeżeli transfer taki przeprowadzany jest zgodnie z przepisami RODO. Jeżeli przekazujemy dane do państwa trzeciego zapewniamy, że względem kraju do którego przekazujemy dane została wydana adekwatna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych. W przypadku braku odpowiedniej decyzji zapewniamy, że z naszym kontrahentem podpisaliśmy umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na działania podjęte na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: Liugong Dressta Machinery, ul. Grabskiego 48, 37-450 Stalowa Wola lub na adres e-mail: odo.ldm@dressta.com.